Regionalni projekat “Zagovaranje otvorene vlade”

Regionalni projekat “Zagovaranje otvorene vlade”

Regionalni projekat „Zagovaranje otvorene vlade“ ima za cilj da podstakne razvoj koncepta otvorene vlade i ojača kapacitete organizacija civilnog društva da utiču na uspostavljanje odgovorne i transparentne vlasti kroz proces praćenja sprovođenja obaveza koje dobrovoljno preuzimaju Inicijativa za partnerstvo otvorene vlade.

Projekat podržava Evropska komisija 24 meseca, a sprovodi ga PASOS u saradnji sa partnerima sa Zapadnog Balkana: Centrom za evroatlantske integracije iz Srbije, Centrom za istraživanje i javnu politiku iz Makedonije, Centrom za socijalne Istraživanje – Analitika iz BiH, Institut za demokratiju i medijaciju iz Albanije i Riinvest sa Kosova. Partneri za Crnu Goru su Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) i Centar za istraživanje i monitoring (CEMI). Ključne aktivnosti projekta uključuju: ispitivanje povjerenja javnosti u vladu, praćenje provođenja akcionih planova otvorene vlade i zalaganje za promjene u ovoj oblasti.

(Projekat možete pratiti i putem linka https://www.facebook.com/groups/440765152659945/)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial