Jačanje dijaloga između pravosuđa i civilnog sektora o efikasnosti sudskih postupaka

Jačanje dijaloga između pravosuđa i civilnog sektora o efikasnosti sudskih postupaka

Uz podršku Ambasade SAD u Podgorici, Građanska alijansa i CEDEM pokrenuli su projekat koji ima za cilj analizu pojedinih sudskih presuda u krivičnim predmetima, kako bi se identifikovali ključni faktori koji utiču na efikasnost i pravičnost suđenja u Crnoj Gori.

U projektu će učestvovati nekoliko sudova u Bijelom Polju i Podgorici, kao i Apelacioni sud Crne Gore. Projektne aktivnosti će uključivati ​​prikupljanje, analizu i prezentaciju dostupnih podataka o sudskoj praksi u krivičnim stvarima. Projekat je nastavak inicijativa koje realizuju GA i CEDEM sa ciljem da doprinesu daljoj reformi pravosuđa i ispunjavanju kriterijuma za punopravno članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial