Regionalne konsultacije o tranzicijskoj pravdi za Evropu i Sjevernu Ameriku

Regionalne konsultacije o tranzicijskoj pravdi za Evropu i Sjevernu Ameriku

Predstavnica CEDEM-a Marija Vuksanović učestvovala je na Regionalnoj konferenciji u organizaciji Specijalnog izvjestitelja za promociju istine, pravde, reparacije i garancije neponavljanja zločina.

Mandat specijalnog izvjestitelja ustanovljen je rezolucijom Vijeća Ujedinjenih naroda za ljudska prava u septembru 2011. godine, na period od tri godine, s ciljem otklanjanja posljedica masovnog kršenja ljudskih prava i međunarodnog humanitarnog prava. Do sada su održana tri kruga konsultacija: za Bliski istok i Sjevernu Afriku u novembru 2012. godine, u Kairu, Egipat; za Latinsku Ameriku i Karibe u decembru 2012. u Buenos Airesu, Argentina, i za Afriku, u novembru 2013. u Kampali, Uganda.

Četvrti krug konsultacija održan je u Berlinu 14. i 15. maja i okupio je predstavnike evropskih i sjevernoameričkih zemalja, Ureda visokog komesara za ljudska prava i drugih relevantnih tijela Ujedinjenih naroda, predstavnike Vijeća Evrope, EU i OEBS. , kao i predstavnici nacionalnih institucija za zaštitu ljudskih prava i nevladinih organizacija, uključujući i one koje okupljaju predstavnike žrtava zločina protiv međunarodnog humanitarnog prava. Konsultacije su imale za cilj da doprinesu prikupljanju relevantnih informacija o stanju ljudskih prava u Evropi i Severnoj Americi, uključujući informacije o normativnim okvirima, praksi i iskustvima ovih zemalja u vezi sa promocijom istine, pravde, reparacija i garancija ne- ponavljanje kršenja ljudskih prava. prava.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial