Realizovana obuka za novinare i NVO aktiviste

Realizovana obuka za novinare i NVO aktiviste


CEDEM je organizovao dvodnevni trening 17/18. decembra u hotelu Maestral u Budvi, za novinare i aktiviste nevladinih organizacija u cilju jačanja njihovih kapaciteta u oblasti izvještavanja i praćenja slučajeva oduzimanja imovinske koristi stečene kriminalom.

Seminar je organizovan za novinare i aktiviste NVO koji se bave ovom temom, a akcenat je stavljen na istraživačko novinarstvo, standarde izvještavanja i regionalna iskustva u pogledu oduzimanja imovinske koristi stečene kriminalom. Obuka je realizovana u okviru projekta Civilno društvo za efikasno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalom, uz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici, a u saradnji sa stručnjacima iz Srbije.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial