Pripremni sastanak: Program reforme zapošljavanja i socijalne politike

Pripremni sastanak: Program reforme zapošljavanja i socijalne politike

Ministarstvo rada i socijalnog staranja Vlade Crne Gore, u saradnji sa Generalnim direktoratom za zapošljavanje, socijalna pitanja i inkluziju Evropske komisije, organizovalo je Pripremni sastanak povodom Programa reforme zapošljavanja i socijalne politike od 16.05.2014. .

Predstavnica CEDEM-a Dženita Brčvak govorila je o preprekama u ostvarivanju prava na socijalnu zaštitu i zapošljavanje sa kojima se romska i egipćanska populacija suočava u Crnoj Gori.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial