Predstavljeni rezultati projekata lokalnog razvoja

Predstavljeni rezultati projekata lokalnog razvoja

„Lokalne samouprave su veoma važan akter u sprovođenju politika za inkluziju romske i egipćanske zajednice na lokalnom nivou“, saopšteno je na konferenciji u organizaciji CEDEM-a, povodom predstavljanja rezultata projekta „Unapređenje integracije Roma na lokalnom nivou“. lokalnom nivou.”

Projekat je imao za cilj pružanje podrške implementaciji politike socijalnog uključivanja i podsticanje nerazvijenog dijaloga između lokalnih vlasti i romskih zajednica, a sve u cilju jasnog kontekstualizacije potreba lokalnog stanovništva i njihovog uključivanja u prioritete opštinske agende. Konkretno, projekat je imao za cilj da doprinese poboljšanju položaja Roma i Egipćana na lokalnom nivou, kroz lokalnu studiju stanovanja, jačanje učešća Roma u kreiranju lokalne politike i poboljšanje uslova života u romskim naseljima. Projekat je realizovan u saradnji sa opštinama Berane, Herceg Novi i Nikšić i lokalnim romskim partnerom, NVO „Mladi Romi“, uz podršku Instituta za otvoreno društvo iz Budimpešte.

Tokom 12 mjeseci trajanja projekta urađena je lokalna studija stanovanja romske i egipćanske populacije u opštini Herceg Novi i definisane preporuke za unapređenje stambene politike prema ovoj zajednici. Takođe, u saradnji sa pravnim stručnjakom angažovanim na projektu, organizovano je pružanje besplatne pravne pomoći za korisnike iz RE zajednice, sa ciljem da im se omogući bolje ostvarivanje stanarskih prava. U opštinama Nikšić i Berane poboljšani su uslovi vodosnabdijevanja romskih i egipćanskih porodica u naseljima Brlja, Nikšić i Riverside, Berane.

Realizacija projekta još jednom je ukazala na važnost saradnje lokalnih vlasti, nevladinih organizacija i članova same zajednice, koja je preduslov za održivu i efikasnu društvenu integraciju marginalizovanih zajednica.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial