Prijedlog praktične politike u procesuiranju krivičnih predmeta terorizma, organizovanog kriminala i ratnih zločina

Prijedlog praktične politike u procesuiranju krivičnih predmeta terorizma, organizovanog kriminala i ratnih zločina

CEDEM je pripremio praktičan prijedlog politike u vezi sa međunarodnom saradnjom i standardima pravičnog suđenja u procesuiranju krivičnih predmeta terorizma, organizovanog kriminala i ratnih zločina. Ova aktivnost je realizovana u okviru projekta Podrška integraciji Crne Gore u Evropsku uniju – Podrška reformi pravosuđa, koji finansira Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial