Komentari na prvi izvještaj o implementaciji Akcionog plana za Poglavlje 23

Komentari na prvi izvještaj o implementaciji Akcionog plana za Poglavlje 23

Koalicija za praćenje Koalicije za Poglavlje 23 pripremila je komentare na prvi Vladin izvještaj o implementaciji mjera iz Akcionog plana za Poglavlje 23: Pravosuđe, antikorupcija i osnovna prava.

Opšta ocjena je da postoji kontinuitet u implementaciji Akcionog plana, ali da mjere nisu u dovoljnoj mjeri usklađene sa drugim strateškim dokumentima, kao i da u pojedinim segmentima ne postoje mjerljivi podaci na osnovu kojih bi se procijenio uticaj mjera. Koalicija je dio projekta „Učinimo pregovarački proces javnim“, koji finansira EU, preko Delegacije EU u Crnoj Gori. CEDEM je kourednik za pravosuđe i antikorupciju i urednik za ljudska prava. Komentare Koalicije možete preuzeti ovdje. Saopćenje za javnost

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial