Poziv za učešće u programu “Aktivni građani”.

Poziv za učešće u programu “Aktivni građani”.

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO), Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) i Centar za ekonomski prosperitet i slobodu (CEPS), u saradnji sa British Council-om, pozivaju sve zainteresovane da učestvuju u program AKTIVNI GRAĐANI.

AKTIVNI GRAĐANI JE PROGRAM SOCIJALNOG LIDERSTVA KOJI PROMOVIŠE INTERKULTURALNI DIJALOG I DRUŠTVENU ODGOVORNOST KAO KLJUČNE KOMPETENCIJE LIDERSTVA U 21. VEKU. Program ima za cilj razvijanje osnovnih vještina i kompetencija za mlade ljude na Zapadnom Balkanu kako bi poboljšali svoje šanse za zapošljavanje i stvaranje boljeg života, angažovanjem u svojim zajednicama radi poboljšanja odgovornosti i stvaranja pozitivnih društvenih promjena.

AKTIVNI GRAĐANI je globalni program British Council-a koji se realizuje u saradnji sa organizacijama civilnog društva širom svijeta. Pokrenut je 2009. godine i do danas je učestvovalo više od 210.000 ljudi iz Velike Britanije, Evrope, Bliskog istoka, Afrike, Azije i Amerike. Vizija programa je svijet u kojem mladi ljudi prepoznaju svoj potencijal i pokušavaju se angažirati s drugima kako bi razvili svoje zajednice na lokalnom i međunarodnom nivou. Program Aktivni građani se realizuje u preko 50 zemalja širom sveta u saradnji sa državnim institucijama i lokalnim partnerima.

Program promoviše društveni razvoj koji vodi zajednica izgradnjom povjerenja unutar i između zajednica i ključnih aktera. On motiviše članove zajednice da preuzmu odgovornost za svoje društvene potrebe pružajući im neophodna znanja, vještine, iskustvo i umrežavanje.

UKOLIKO ŽELITE DA DOPRINOSITE RAZVOJU VAŠE LOKALNE ZAJEDNICE I DOĐITE IZ BIJELO POLJA, MOJKOVACA I BERANA, POZIVAMO VAS DA SE PRIJAVITE ZA UČEŠĆE U PROGRAMU.

Programom je predviđena trodnevna obuka za predstavnike sljedećih mjesnih zajednica:

BIJELO POLJE – registration by e-mail: crnvo@crnvo.me

MOJKOVAC – prijava na e-mail: info@admin

BERANE – prijava na e-mail: ceps@cepsmn.org

Popunjenu prijavnicu pošaljite na gore navedene adrese, koje se nalaze ovdje, sa naznakom “Prijava za program AKTIVNI GRAĐANI”.

ROK ZA PRIJAVU: utorak, 27. februar 2018. (do 16 sati).

Svi oni koji žele raditi na poboljšanju života ljudi u zajednici u kojoj žive mogu se prijaviti za učešće u programu AKTIVNI GRAĐANI, uključujući predstavnike:

mladi (uslov za učešće u programu je da ste navršili 18 godina)

organizacije civilnog društva,

marginalizovane grupe,

verske zajednice,

univerziteta,
škole,
sportski klubovi,
lokalne i nacionalne vlasti,

političke partije,

socijalna preduzeća i

umjetnička i druga strukovna udruženja.

Jedan od ciljeva programa je da obezbijedi umrežavanje pojedinaca, organizacija i institucija, kao i da podrži međusektorsku saradnju sa poslovnom zajednicom, medijima i naučnom zajednicom, u cilju unapređenja socijalne uključenosti, društvenog razvoja i otpornosti zajednice na sukobe.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial