Policy Brief: Zaštita uzbunjivača u crnogorskoj policiji

Policy Brief: Zaštita uzbunjivača u crnogorskoj policiji

Pred vama je tekst „Zaštita uzbunjivača u crnogorskoj policiji“, autora Jenite Brcvak, saradnika CEDEM programa. Ovaj rad je nastao kao proizvod šestomjesečnog programa “TRAIN 2014” (Pružanje istraživanja i savjeta kroz interakciju i umrežavanje).

Ovaj program podržava Ministarstvo vanjskih poslova SR Njemačke (kroz Pakt stabilnosti za jugoistočnu Evropu), a implementira ga Njemačko vijeće za vanjske poslove (DGAP). Korupcija predstavlja prijetnju stabilizaciji demokratskih institucija i vladavini prava. S druge strane, efikasna borba protiv korupcije zahtijeva aktivno učešće vlasti, svih sektora javnog života, aktera civilnog društva i građana.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial