Policy Brief: Podizanje javne svijesti o integraciji u NATO

Policy Brief: Podizanje javne svijesti o integraciji u NATO

U okviru projekta Odgovoran, transparentan i otvoren pristup integraciji Crne Gore u NATO, uz podršku Ambasade SAD u Podgorici, CEDEM je u saradnji sa NVO „Spona“ iz Berana pripremio praktičan predlog politike koji predstavlja analizu rezultata javnosti. kampanja podizanja svijesti. o značaju uloge građana u procesu odlučivanja o NATO integracijama Crne Gore.

Cilj ovog rada je analiza rezultata javne kampanje Za ili protiv pristupanja Crne Gore NATO-u, sprovedene u tri crnogorske opštine u sjevernom regionu – Berane, Bijelo Polje i Pljevlja, kao i sumiranje ključnih nalaza i preporuka za podizanje svijest o ulozi građana. proces odlučivanja o NATO integracijama Crne Gore. Kampanja je realizovana u periodu oktobar/decembar 2014. godine i obuhvatila je anonimno istraživanje građana o stepenu informisanosti lokalnog stanovništva o NATO integracijama i njihovim stavovima o članstvu Crne Gore u NATO.

Policy brief možete preuzeti ovdje.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial