Radni sastanci održani su u Baru, Kotoru i Beranama

Radni sastanci održani su u Baru, Kotoru i Beranama

demokratije i ljudskih prava, održala tri radna sastanka u okviru projekta „Unapređenje prakse lokalnih medija u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala“, koji je finansijski podržala Ambasada SAD u Podgorici.

Smatrajući da saradnja predstavnika pravosudnog sistema na lokalnom nivou, s jedne strane, i medija, civilnog društva i aktivnih građana, s druge strane, može dovesti do sinergije njihovih potencijala koja bi rezultirala kvalitetnim izvještavanjem o krivičnim djelima. pravosuđe i adekvatno javno informisanje. Bar, Kotor i Berane.

Svrha radnih sastanaka je podsticanje dijaloga između ovih aktera, posebno o korišćenju Zakona o slobodnom pristupu informacijama u cilju poboljšanja kvaliteta i kredibiliteta medijskog praćenja krivičnopravnih predmeta, uz stvaranje imidža pravosudnih organa kao otvoreni i voljni akteri da sarađuju sa medijima i organizacijama civilnog društva.

Radnim sastancima su prisustvovali načelnici osnovnih državnih tužilaštava i PR osnovnih sudova iz navedenih gradova, kao i svi predstavnici medija koji djeluju na lokalnom i nacionalnom nivou iz ovih gradova.

Sastanci su protekli u veoma konstruktivnoj razmjeni mišljenja. Predstavnici pravosudnih institucija predstavili su postojeće prakse i instrumente komunikacije sa medijima, dok je u medijima bilo riječi o saradnji sa ovim institucijama. Konstatovano je da je saradnja PR-a tužilaštva i medija na visokom nivou i da su tužioci uvijek dostupni medijima, kako bi što bolje izvještavali medije o krivičnom pravosuđu. S druge strane, uspostavljen je kontakt između PR-a osnovnih sudova i predstavnika medija.

Ocijenjeno je da je potrebno raditi na obostranom povjerenju, što bi rezultiralo unapređenjem saradnje, ali i da je saradnja značajno unaprijeđena donošenjem nove zakonske regulative 2015. godine. Imajući u vidu rok za davanje povratnih informacija od pravosudnih institucija, odnosno tri dana, predstavnici medija su predložili skraćivanje tog roka, ukoliko se radi o veoma aktuelnom događaju koji je pod lupom javnosti. Jedan broj novinara je naveo da se ubuduće izbjegava selektivnost u izbjegavanju informacija i da svaki medij dobija identične informacije o određenom događaju, što bi rezultiralo smanjenjem špekulacija novinara. Takođe, predstavnici pravosudnog sistema su istakli značaj poznavanja terminologije, ali i nadležnosti pojedinih organa, posebno imajući u vidu događaje o kojima novinari obaveštavaju sa lica mesta.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial