Obuku o istraživačkom novinarstvu organizovali su CEDEM i TV PRVA

Obuku o istraživačkom novinarstvu organizovali su CEDEM i TV PRVA


CEDEM i TV PRVA organizovali u Podgorici, 4/5. jula 2017. godine obuka posvećena istraživačkom novinarstvu i standardima novinarske etike, u okviru projekta „Jačanje uloge medija u unapređenju krivičnog pravosuđa u Crnoj Gori“ koji ima za cilj povećanje kredibiliteta istraživačkog novinarstva u krivičnom pravosuđu, u skladu sa evropskim standardima i Kodeks novinara Crne Gore. Projekat finansira Evropska unija, kroz Program profesionalizacije medija (2015).

Obuka, koju su vodili predstavnici Balkanske istraživačke mreže (BIRN Srbija), obuhvatila je sledeće teme: pojam i značaj istraživačkog novinarstva; savremene tehnike istraživačkog novinarstva; standardi etike i integriteta u istraživačkom novinarstvu. Posebna pažnja posvećena je predstavljanju praktičnih primjera i standarda istraživačkog novinarstva u regionu i Evropskoj uniji.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial