Objavljeni rezultati istraživanja političkog javnog mnjenja Crne Gore

Objavljeni rezultati istraživanja političkog javnog mnjenja Crne Gore

CEDEM je na današnjoj konferenciji za medije predstavio rezultate istraživanja političkog javnog mnjenja Crne Gore, koje je sprovedeno u periodu od 26. novembra do 08. decembra 2018. godine.

Kao i  ranijih godina, kada su važni politički događaji u pitanju, CEDEM je sproveo istraživanje u cilju identifikovanja stavova građana Crne Gore o pojedinim ključnim društveno-političkim pitanjima, a poseban cilj je kontinurano praćenje trendova u dužem vremenskom periodu posredstvom standardizovanih istraživačkih indikatora. Uslijed toga, sljedeći indikatori imaju centralno mjesto u CEDEM-ovim istraživanjima: podrška EU i NATO, povjerenje građana u državne institucije, Vladu, političke i/ili javne ličnosti, rejting političkih partija i sl, tj. indikatori koji pripadaju korpusu standardnog mjerenja u domenu političkog javnog mnjenja Crne Gore.

Rezultate istraživanja koje možete preuzeti ovdje je predstavila g-đa Milena Bešić, direktorica CEDEM-a.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial