Objavljene „Smjernice i pregled odabrane prakse Evropskog suda za ljudska prava u vezi sa članom 10 Evropske konvencije o ljudskim pravima“

Objavljene „Smjernice i pregled odabrane prakse Evropskog suda za ljudska prava u vezi sa članom 10 Evropske konvencije o ljudskim pravima“

„Smjernice i pregled odabrane prakse Evropskog suda za ljudska prava u vezi sa članom 10 Evropske konvencije o ljudskim pravima“ se odnosi na određeni broj predmeta koji predstavljaju dio bogate sudske prakse po pitanju prava na slobodu izražavanja kao konvencijski zagarantovanog prava. Predmeti koji su odabrani sa posebnom pažnjom, pri čemu smo se rukovodili standardima koji su u njima zauzeti, kao i njihovom značaju, važnosti i primjenljivosti za našu zemlju i pravne situacije koje se tretiraju u predstavkama podnijetim protiv naše države. Publikacija možete preuzeti ovdje.


Publikacija je namijenjena sudijama, državnim tužiocima i pravnim praktičarima sa ciljem upoznavanja standarda bogate pravne evropske jurisprudencije i prakse kako bi se poboljšao kvalitet presuda sudova u Crnoj Gori i posljedično smanjio potencijalni broj predstavki u odnosu na Crnu Goru koje se tiču slobode izražavanja i u okviru nje govora mržnje.


Rad i analiza predmeta pripremanih za ovu publikaciju dešava se u veoma osetljivom vremenskom periodu ne samo za Crnu Goru već i za čitav svijet, jer već treću godinu za redom nalazimo se u za nas sve ne naviklim i do sada nepredvidivim vremenima izazvanim pandemijom korona virusa. Pandemija COVID-19 i postojeći nacionalni propisi koji su donijeti ili se donose pokrenula su niz pitanja u vezi sa ljudskim pravima i slobodama koja nisu zaobišla ni pravo na slobodu izražavanja. Pojavljuje se zabrinutost da bi pravo na informaciju moglo da ometa zakonite inicijative koje su od presudne važnosti za javno zdravlje, do straha da bi zdravstvena kriza mogla biti iskorišćena kao izgovor za ograničavanje slobode medija i pristupa javnosti informacijama. U tom smislu valja pomenuti da je Komitet eksperata Saveta Evrope za medijsko okruženje i reformu (MSI-REF) izdao Izjavu o slobodi izražavanja i informisanja u vrijeme krize u kojoj se ističe važnost pouzdanog novinarstva, zasnovanog na standardima profesionalne etike, da informiše javnost i da pažljivo ispita mjere preduzete kao odgovor na pandemiju.

Na kraju vjerujemo da će ova publikacije biti od koristi svim djeliocima pravd, ali i pravnim praktičarima da svoja uvjerenja i razmišljanja snažnije oslanjaju na međunarodne standarde koje nam kroz svoje odluke šalje Evropski Sud.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial