Konkurs za polaznike akademije “Građanska i politička participacija mladih”

Konkurs za polaznike akademije “Građanska i politička participacija mladih”

Centar za demokratiju i ljudska prava – CEDEM, sprovodi projekat “Građanska i politička participacija mladih” uz finansijsku podršku fondacije Hanns Seidel. 

Sa ciljem podsticanja aktivnog uključivanje mladih u procese donošenje odluka, kreiranje politika i njihovom sprovođenju u područjima važnim za njihov život, koji se odnose na unapređivanje znanja i vještina mladih o načinima učestvovanja u procese donošenja odluka te poboljšanje informisanosti i dijalog mladih sa predstavnicima institucija, CEDEM će u saradnji sa najrelevantnijim stručnjacima, predstavnicima izvršne vlasti i ambasadama održati Akademiju od 14. do 17. decembra u hotelu „Bianca“ u Kolašinu.

Naime, pored predavača, na Akademiji će uzeti učešće ministri Vlade Crne Gore i predstavnici ambasada u Crnoj Gori. S jedne strane, učešćem ministara Vlade Crne Gore učesnici Akademije će biti u prilici da diskutuju i postave pitanje koje se odnose na njihove nadležnosti, te sa druge strane da čuju dobre prakse koje se odnose na građansku i političku participaciju mladih putem izlaganja i diskusije sa ambasadorima. 

Konkurs je otvoren za mlade od 17 do 30 godina, i to:

  • predstavnike političkih partija (savjeta mladih, podmladaka političkih partija i sl.)
  • organizacija civilnog društva
  • studentskih parlamenata Univerziteta Crne Gore, Univerziteta Donja Gorica i Univerziteta Mediteran
  • studente svih fakulteta u Crnoj Gori 

CEDEM pokriva troškove učestvovanja, kao i troškove smještaja, hrane i prevoza.

Za prijavu je potrebno poslati kratko motivaciono pismo uz osnovne lične podatke (u jednom dokumentu) na mail adresu marko.pejovic@cedem.me najkasnije do 8. decembra 2021. godine do 12h, uz naznaku „Prijava za akademiju“. Odabrani kandidati će dobiti mail obavještenja u vezi sa učešćem uz agendu do 10. decembra 2021. godine.

Za sve dodatne informacije o Akademiji i projektu možete se obratite putem mail adrese marko.pejovic@cedem.me ili kontakt telefona 020/234-114.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial