Javni poziv za učešće osoba sa invaliditetom u projektu „Obukom i zapošljavanjem do socijalne inkluzije“

Javni poziv za učešće osoba sa invaliditetom u projektu „Obukom i zapošljavanjem do socijalne inkluzije“


Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM), Centar za strane jezike i prevođenje Double L i Institut za medije Crne Gore započeli su realizaciju projekta „Obukom i zapošljavanjem do socijalnog uključivanja“ koji finansira Zavod za zapošljavanje Crne Gore. . U projekat će biti uključeno 10 osoba sa invaliditetom koje će pohađati program obuke u trajanju od 4 mjeseca tokom kojeg će dobiti finansijsku pomoć, nakon čega će ukupno 6 OSI biti angažovano u CEDEM-u, Double L-u i Institutu za medije Crne Gore.

U okviru četvoromesečnog programa obuke polaznike projekta očekuju radionice o veštinama komunikacije, pisanju projekata, radu na računaru, kao i dvomesečnom intenzivnom kursu engleskog jezika u Double L. Nakon toga, u zavisnosti od motivacije učesnika, 6 OSI će biti angažovano na period od 6 mjeseci na poslovima poslovnog sekretara, administrativnog referenta, asistenta u nastavi i pravnog asistenta.

Pozivamo sve osobe sa invaliditetom iz Podgorice, uzrasta od 18 do 55 godina, da se prijave za učešće u projektu slanjem kratke prijave sa ličnim podacima i informacijama o obrazovanju i radnom iskustvu na e-mail adresu: ognjen.markovic@cedem.me do 11. avgusta.

Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 020 234 114.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial