Jačanje sudske prakse u borbi protiv diskriminacije

Jačanje sudske prakse u borbi protiv diskriminacije

Cedem je zajedno sa Institutom za pravne studije organizovao konferenciju pod nazivom: Jačanje sudske prakse u borbi protiv diskriminacije, 6. jula u Podgorici.

Cilj jednodnevne konferencije bio je da okupi pravne stručnjake, predstavnike državnih institucija, sudije i tužioce, kao i predstavnike međunarodnih i nevladinih organizacija, kako bi se podstakao konstruktivan dijalog o primjeni antidiskriminacijskih standarda u Crnoj Gori. i moguće promjene. uskladiti domaće zakonodavstvo sa standardima Evropskog suda za ljudska prava.

Konferencija je poslužila i za promociju i prezentaciju ključnih rezultata istraživanja o diskriminaciji i analize domaće sudske prakse u oblasti diskriminacije, realizovanih u okviru projekta Unapređenje prakse Ustavnog suda Crne Gore u pogledu zaštite od diskriminacije.

Konferencija je organizovana uz podršku Ambasade SR Njemačke u Crnoj Gori.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial