Informativni letak o ključnim principima Konvencije Vijeća Evrope o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici

Informativni letak o ključnim principima Konvencije Vijeća Evrope o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici


U okviru projekta: “Inicijativa za osnaživanje žena: Obrazovanje za rodnu ravnopravnost!” koji CEDEM sprovodi u saradnji sa Ženskim lobijem Crne Gore, pripremljen je informativni letak o ključnim principima Konvencije Savjeta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Projekat je finansijski podržan od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial