Donošenje ishitrenih odluka može stati na put jedinom pravom prioritetu – evropskoj integraciji Crne Gore

Donošenje ishitrenih odluka može stati na put jedinom pravom prioritetu – evropskoj integraciji Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Donošenje ishitrenih odluka može stati na put jedinom pravom prioritetu – evropskoj integraciji Crne Gore, ocijenila je direktorica Centra za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) Milena Bešić.

Ona je to navela na konferenciji CEDEM-a, na kojoj je predstavljeno istraživanje “Političko javno mnjenje Crne Gore” realizovano od 11. do 27. juna ove godine, na uzorku od 1.026 ispitanika.

Kako je navela Bešić, cilj svih istraživanja CEDEM-a jeste informisanje javnosti, ali i donosioca odluka i političkih aktera o tome kako građani reaguju i razmišljaju o određenim društveno-političkim temama, kako bi oni upravljali svoje odluke i politike u odnosu na to šta su nalazi.

Govoreći o rezultatima istraživanja, ona je kazala da u Crnoj Gori postoji konsenzus različito opredijeljenih građana, po političkom osnovu, oko opredjeljenja za članstvo u Evropskoj uniji (EU).

„To bi trebalo da bude poruka i danas, da donosioci odluka imaju u vidu da je to nedvosmisleno pravac u kome Crna Gora treba da se kreće“, navela je Bešić.

Bešić je kazala da je Vlada premijera Dritana Abazovića uspostavljena na način da je glavni adut bio vraćanje evropskih integracija u prvi plan.

Ona je, govoreći o ugovoru sa Srpskom pravoslavnom crkvom (SPC), poručila da to pitanje mora biti riješeno veoma širokim dijalogom i da je potrebno uključiti više stručnjaka koji bi mogli dati predlog i naći konstruktivno rješenje koje će zadovoljiti sve strane.

„Evropske integracije moraju biti prioritet i aktivnosti vlasti se moraju usmjeriti upravo ka reformama koje zahtijeva članstvo Crne Gore u EU, a ne na donošenje odluka koje mogu ugroziti taj put. Naročito u ovom trenutku, kada očekujemo izbor članova Sudskog savjeta, sudija Ustavnog suda, što su neki od ključnih preduslova za nastavak integracija“, istakla je Bešić.

Bešić je podsjetila da je prethodno istraživanje rađeno u decembru prošle godine i da se u međuvremenu dogodio veliki broj dešavanja na unutrašnjoj i spoljnjoj sceni, među kojima i formiranje aktuelne manjinske Vlade.

„Na spoljnopolitičkom planu dogodio se oružani sukob na teritoriji Ukrajine. I dalje je atmosfera duboke podijeljenosti crnogorskog društva, čemu na svakodnevnoj osnovi doprinose razmirice i nesuglasice političkih aktera, a što ima reperkusije na doživljaj građana“, navela je Bešić.

S druge strane, kada je riječ o povjerenju u institucije, Bešić je navela da ne dobijamo signal od političkih elita i donosioca odluka da se vode stavovima građana i da se njima upravljaju prilikom donošenje odluka.

Ona je dodala da se generalno uočavaju negativni trendovi i da „u posljednje tri godine govorimo o trendu pada povjerenja u institucije“.

Ipak, kako je rekla, građani uočavaju pozitivne promjene.

„Doveli smo u korelaciju hapšenja koja su se desila i da se ona odražavaju na povjerenje u institucije koje su za to nadležne, konkretno pravosuđe i policiju“, kazala je Bešić.

Ona je istakla da je to jasan znak da u tom pravcu treba nastaviti i da građani očekuju i druge konkretne akcije koje će doprinijeti vraćanju povjerenja u rad institucija i neophodnost suštinskih reformi, a ne njenih simulacija, a koje će za krajnji ishod imati bolji životni standard.

Na kraju, Bešić je navela da su nalazi pokazali kako su se određeni potezi odrazili na rejting političara.

„Što god mislili o programu Evropa sad, on je kod građana izazvao pozitivnu reakciju. Ako političari i donosioci odluka žele da popravljaju rejting partija i povjerenje u institucije, onda treba da rade na tim pitanjima koja su od interesa za građane, kao što je poboljšanje njihovog standarda“, zaključila je Bešić.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial