CEDEM je učestvovao u panel diskusiji

CEDEM je učestvovao u panel diskusiji


Koordinator CEDEM-ovog projekta, Ognjen Marković, govorio je o CEDEM-ovim aktivnostima usmjerenim na mlade i značaju njihovog društvenog angažmana u panel diskusiji „Značaj NVO sektora za omladinski aktivizam u Crnoj Gori“.

Panel diskusija je organizovana na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore u okviru projekta „Aktivizam mladih kroz evropske vrijednosti“ podržanog od strane Fonda za aktivno građanstvo, koji ima za cilj podizanje svijesti o mogućnostima mladih, postizanje većeg angažmana mladih i povećanje nivo odlučivanja mladih u procesima vezanim za razvoj lokalnih zajednica u kojima žive.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial