CEDEM se pridružuje obilježavanju globalne kampanje “16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama”

CEDEM se pridružuje obilježavanju globalne kampanje “16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama”

CEDEM se pridružuje obilježavanju globalne kampanje “16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama” koja ima za cilj podizanje svijesti o rodno zasnovanom nasilju kao problemu ljudskih prava na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou.

 Kampanja #16DaysCampaign započeta je 25. novembra, Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama a završava se 10. decembra, Međunarodnim danom ljudskih prava.

 Sa tim u vezi, CEDEM podsjeća da, baveći se isključivo djelom koje je nasilnik izvršio, država nepravedno nasilnika stavlja u centar pažnje, dok samu žrtvu „ostavlja po strani“, bez prijeko potrebne podrške i zaštite, barem tokom onog vremena „do“ izricanja presude, a vrlo često i kasnije, jer su kazne, kao što pokazuju rezultati istraživanja “Nasilje nad ženama – istraživanje o socio-ekonomskom položaju žena žrtava nasilja” koje je CEDEM sproveo u junu ove godine – preblage i ne postižu cilj.

Neohodno je što prije ustanoviti kompletan sistem porške žtrvama nasilja, oformiti krizni centar i sigurnu kuću, raditi na međusobnom povezivanju i saradnji svih institucija koje učestvuju u borbi protiv nasilja, ali i na prevenciji, edukaciji i specijalizaciji.

Više o rezultatima istraživanja o socio-ekonomskom položaju žena, žrtava nasilja-“Nasilje nad ženama” pronađite na sljedećem linku: http://www.cedem.me/publikacije/istrazivanja/ostala-istrazivanja/send/31-ostala-istrazivanja/1935-cedem-objavljuje-rezultate-istrazivanja-o-socio-ekonomskom-polozaju-zena-zrtava-nasilja-koje-je-realizovano-u-okviru-projekta-inicijativa-za-osnazivanje-zena-edukacijom-za-rodnu-ravnopravnost

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial