CEDEM je održao obuku za predstavnike Institucije ombudsmana

CEDEM je održao obuku za predstavnike Institucije ombudsmana


CEDEM je u periodu od 29. do 31. avgusta u Kolašinu održao obuku o istraživačkim vještinama zaposlenih u Instituciji ombudsmana. Cilj obuke je podizanje istraživačkih kapaciteta za potrebe javnih politika.

Obuka je realizovana u saradnji sa Institucijom ombudsmana, u okviru projekta „Podrška nacionalnim institucijama u prevenciji diskriminacije u Crnoj Gori“ (PREDIM), koji finansiraju Evropska unija i Savjet Evrope, a zadužen je Savjet Evrope. implementacija.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial