preloader
CEDEM na konferenciji: „Civilno društvo za dobro upravljanje: služiti i zaslužiti! “

CEDEM na konferenciji: „Civilno društvo za dobro upravljanje: služiti i zaslužiti! “

CEDEM je učestvovao na konferenciji “Civilno društvo za dobro upravljanje: služiti i zaslužiti”

u organizaciji Instituta Alternativa u saradnji sa partnerima NVO Centar za istraživačko novinarstvo iz Podgorice, NVO Bonum iz Pljevalja, NVO Novi horizonti iz Ulcinja i NVO Natura iz Kolašina uz podršku Evropske unije, 27. maja u Podgorici.

Cilj konferencije bio je otvaranje širokog društvenog dijaloga na temu unapređenja javne uprave do 2020. godine i priprema terena za buduću saradnju, prije svega civilnog sektora i javne uprave. Na konferenciji su učestvovali i predstavili brojni panelisti i stručnjaci iz svojih oblasti, kako iz vladinog tako i iz nevladinog sektora.

Otvorena su brojna pitanja i teme koje treba da posluže kao osnova za buduće usklađivanje zakonodavnog okvira i prakse sa principima evropskog upravnog prostora, organizaciju i racionalizaciju javne uprave, zapošljavanje i napredovanje u skladu sa zaslugama.