CEDEM i CZL organizovali su inicijalni sastanak sa Kancelarijom za borbu protiv trgovine ljudima

CEDEM i CZL organizovali su inicijalni sastanak sa Kancelarijom za borbu protiv trgovine ljudima


Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) i Crnogorski ženski lobi (CLL) nastavljaju saradnju kroz realizaciju projekta „Izgradnja održivih rezultata u borbi protiv trgovine ljudima“ koji ima za cilj jačanje kapaciteta predstavnika institucija. da identifikuju žrtve trgovine ljudima. i unapređenje koordinacije i saradnje između ključnih aktera u borbi protiv trgovine ljudima.

Projekat se realizuje uz podršku Ambasade Kanade u Beogradu, u okviru Kanadskog fonda. Imajući u vidu značaj održive komunikacije i saradnje između predstavnika institucija i nevladinog sektora, CEDEM i CZL na samom početku projekta organizuju niz kratkih sastanaka sa institucijama i organizacijama – potpisnicama Memoranduma o saradnji. Prvi takav sastanak održan je danas sa predstavnicima Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima, Tijanom Šuković i Marijanom Radunović. Dogovorene su dalje aktivnosti kroz institucionalno djelovanje i civilni sektor, edukativne i informativne aktivnosti u kontinuitetu kao i promociju besplatne SOS linije za borbu protiv trgovine ljudima – 11 66 66.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial