e-Demokratija: Građanska participacija u digitalnoj eri

Učešće građana je sastavni dio participativne demokratije, koje predstavlja demokratizaciju političkih odnosa nakon tranzicijskog perioda. Participativna demokratija omogućava trajno učešće građana u političkom procesu i doprinosi otvorenom i transparentnom radu izvršne i predstavničke vlasti.

Imajući to u vidu, opšti cilj projekta je jačanje učešća javnosti u donošenju odluka i praćenju procesa na različitim nivoima putem sticanja znanja i vještina koji će doprinijeti pozitivnim promjenama.

Specifični ciljevi projekta:

1) Podizanje svijesti građana o značaju njihovog učešća u procesu donošenja odluka;

2) Analiza postojećeg stanja i unaprijeđivanje znanja i vještina predstavnika civilnog sektora i državnih službenika koji rade na izradi akata javnih politika o načinu uključivanja zainteresovane javnosti u postupku njihove pripreme.

Aktivnost je posebno usmjerena na:

  • predstavnike/ce civilnog sektora
  • državne službenike/ce koji rade na izradi akata javnih politika o načinu uključivanja zainteresovane javnosti u postupku njihove pripreme
  • građani/ke

Svrha projekta je podizanje kapaciteta za razvoj efektivne društvene prakse i jače uključivanje građana/ki i zainteresovanih učesnika/ca u procese oblikovanja, sproveđenja i praćenja odluka, programa i planova. Zbog toga je važno uključiti sve ključne ciljne grupe u ovom procesu odnosno građane/ke, predstavnike/ce civilnog sektora i državne službenike/ce kako bi stekli dodatna znanja o načelima i načinu učestvovanja javnosti u odlučivanju, te upoznati se sa metodama sprovođenja analize javnih politika. Tokom edukacije postojaće mogućnost procjene i promišljanja preovladavajućih modela društvenih promjene i razvoja, a ujedno i priliku da unaprijede kapacitete za rad u realnom okruženju koji će doprinijeti promjenama za širu društvenu korist.

Projektne aktivnosti će se realizovati na prostoru svih opština Crne Gore,a potrebna budžetska sredstva su 18.149,50 €.  Projekat se finansira iz sredstava Ministarstva javne uprave Crne Gore.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial