Bezbjednosna tranzicija na Zapadnom Balkanu – od konfiktne zone do bezbjednosne zajednice

Cilj ovog trogodišnjeg istraživačkog projekta je da ispita proces transformacije regiona Zapadnog Balkana iz konfliktne formacije ka bezbjednosnoj zajednici, sa naročitim fokusom na saradnju policijskih službi regiona. Istraživanje se najvećim dijelom zasnivalo na intervjuima sa zaposlenim u Upravi policije. Naročito se težilo identifikovanju pozitivnih činioca koji utiču na transformaciju, kao i potencijalnih prepreka koje ovaj proces usporavaju. Krajnji rezultat projekta će biti analiza u formi naučnog rada, koji će biti objavljen u međunarodnom naučnom časopisu. Projekat je finasiran od strane Norveškog istraživačkog savjeta, a implementira ga Konzorcijum nezavisnih istraživačkih centara Zapadnog Balkana, koji čine: Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) iz Podgorice, Beogradski centar za bezbjednosnu politiku (BCBP)Centar za sigurnosne studije (CSS) iz Sarajeva, Institut za međunarodne odnose (IMO) iz Zagreba, Institut za demokratiju i medijaciju (IDM) iz Tirane, Kosovski centar za studije bezbjednosti (KCSS) iz Prištine i Analytica iz Skoplja. Projekat vodi Norveški institut za međunarodne odnose (NUPI) iz Osla.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial