ODRŽIVIM RJEŠENJIMA ZA INKLUZIJU RE ZAJEDNICE

Uprkos svojoj brojnosti, romsko i egipćanska zajednica (RE zajednica) predstavlja jedinu manjinsku zajednicu u Crnoj Gori čiji pripadnici ne učestvuju u radu nacionalnog i lokalnih parlamenata, te manjina koja je izložena višedimenzionalnoj, rodnoj i međugeneracijskoj prirodi socijalne isključenosti koja nije isključiva posljedica ekonomskih problema, već odraz dugogodišnje nejednakosti u socijalnim sferama – u obrazovanju, na tržištu rada, u pristupu zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti.

Usljed navednog, okosnica ovog projekta je socijalna inkluzija RE pripadnika kroz jačanje njihove građanske i političke participacije. Navedeno je prepoznato i u ključnom strateškom dokumentu u oblasti inkluzije RE mannjine, nacionalnim i međunarodnim izvještajima, zbog čega je svrha projekta da doprinese ispunjavanju obaveza koje proističu iz Deklaracije partnera Zapadnog Balkana o integraciji Roma/kinja u okviru procesa proširenja EU, kojim se Crna Gora se obavezala da će uspostaviti formalne kanale i mehanizme za zajedničku uključenost lokalnih vlasti i romskih zajednica u formulisanje politika, donošenje odluka, sprovođenje i praćenje napora preduzetih za dostizanje ciljeva ove Deklaracije.

U skladu sa navedenim, opšti cilj projekta je podsticanje jednakosti i socijalne inkluzije pripadnika romske i egipćanske poplacije na nacionalnom i lokalnom nivou kroz poboljšanje postojeće legislative i jačanjem kapaciteta za zaštitu i ostvarivanje prava RE zajednice. Doprinos ostvarivanju opšteg cilja će biti realizovan kroz ostvarivanje specifičnih ciljeva odnosno osnaživanjem kapaciteta romskih i egipćanskih organizacija i organizacija koje se bave pitanjem zaštite i promovisanjem prava pripadnika ove manjine u oblasti građanske i političke participacije, kao i poboljšanjem normativnog okvira za političku participaciju predstavnika RE zajednice.

U skladu sa navedenim ciljevima, aktivnosti se odnose na izgradnju kapaciteta u oblasti građanske i političke participacije uz obezbjeđivanje smjernica za uključivanje u procese donošenja odluka posebno na lokalnom nivou, te iniciranjem primjene instituta „prazne stolice“ u lokalnim parlamentima u Nikšiću i Podgorici prema Zakonu o lokalnoj samoupravi. Sa ciljem da participacija primjenom instituta „prazne stolice“ bude suštinska, pored navedenih aktivnosti, pažnja će biti usmjerena na mentorisanje odabranih organizacija za podnošenje incijativa/komentara/predloga za unapređenje politika inkluzije, kao i zaštite i ostvarivanja prava pripadnika romske i egipćanske zajednice. S druge strane, usljed nedostatka autentičnih predstavnika u nacionalnom i lokalnim parlamentima projekat zbog postojećeg zakonskog rješenja, projekat će kroz aktivnosti kreiranja nacionalne platforme za unapređenje političke participacije RE zajednice inicirati ostvarivanje potrebnog konsenzusa i 2/3 većine za izmjene i dopune Zakona o izboru odbornika i poslanika kroz proces zagovaranja uključujući sastanke sa nadležnim odborom nacionalnog parlamenta, konferencijom sa predstavnicima nacionalnih i međunarodnih institucija i organizacija i medijskom kampanjom.

Projektne aktivnosti će se realizovati na prostoru opština gdje je najveća zastupljenost pripadnika RE zajednice, odnosno u Podgorici i Nikšiću, a budžet za njihovu realizaciju je 17.200,00 eura. Projekat je podržan od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial