preloader

Čitaj opširnije CEDEM USPJEŠNO RELALIZOVAO PANEL DISKUSIJU "ETNIČKA PRIPADNOST KAO ODREDNICA U CRNOGORSKOM DRUŠTVU"
Čitaj opširnije CEDEM: Više od polovine građana/ki baštini zapadnu orijentaciju
Politko javno mnjenje, mart 2024.
Čitaj opširnije Objavljeni rezultati istraživanja političkog javnog mnjenja

Vladavina prava

Ljudska prava

EU integracije

Javna uprava

Istraži o Cedemu

CEDEM je NVO osnovana kao neprofitna asocijacija građana sa ciljem da unaprijedi i proširi svijest o važnosti pravilne i uspješne tranzicije; da istražuje....

 

Lorem ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s.

Lorem ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s.

 

Politička i građanska participacija mladih

Projekat „Politička i građanska participacija mladih“ nastao je na osnovu jednog od šest ključnih prioriteta definisanih važećom Strategijom za mlade – mladi aktivni građani su uključeni, motivisani, proaktivni i učestvuju u procesima donošenja odluka, razvoju zajednice, kreiranju i implementaciji politike, kao i nastavku projekata posvećenih jačanju kompetencija mladih da učestvuju u procesu donošenja odluka. Potreba za […]

Vox Populi – implementacija boljih izbora

Crna Gora se suočava sa društvenim i političkim izazovima i po prvi put zahtijeva demokratske mape puta. U cilju doprinosa jačanju odgovornosti, transparentnosti i konsolidacije demokratskih institucija, CEDEM je razvio projekat „Vox populi – Implementacija boljih izbora“. Projektom će se identifikovati i izmjeriti percepcija i stavovi građana o ključnim pitanjima reformskih procesa na putu ka […]

Dijagnoza i terapija slobode izražavanja, govora mržnje i etničkih tenzija

Crna Gora se posljednjih godina suočava sa vidljivim trendom sve veće prisutnosti govora mržnje. U toku 2020. godine, sloboda izražavanja je bila ugrožena od strane vlasti u vezi sa krizom COVID-19 i predizbornim kampanjama. Naime, preduzet je niz koraka koji su ozbiljno narušili pravo na privatnost i slobodu izražavanja. U prvom talasu ovog virusa, Vlada je […]

Efikasnijim sistemom monitoringa do bolje primjene normativnih propisa

Ostvareni napredak u oblasti zaštite manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u normativnom smislu je prepoznat kroz niz nacionalnih i međunarodnih izvještaja, kao i kroz izvještaje CEDEM-a o sprovedenim istraživanja. Uprkos postignutim rezultatima, primjena podzakonskih akata i postojećih instituticionalnih mehanizama mora biti u većoj mjeri. Imajući u vidu period od usvajanja istih neophodno je […]

Video sadržaj

Play Video

Poslednji nalazi istraživanja

Povjerenje u političke institucije, konkretno Vladu, predsjednika, Skupštinu, policiju, vojsku, policiju i političke partije je na najnižem nivou od 2014. godine, što je ukazuje na neophodnost sprovođenja suštinskih strukturnih i sistematskih promjena i stavljanja građanina u fokus svog djelovanja. 

Povjerenje u političke institucije. Prosjek: Vlada, Predsjednik, Skupština, Policija, Vojska, sudsvo i partije – trend (%)

0 +
Učesnika
0
Godine rada
0 +
Istraživanja, analiza i studija
Siniša Bjeković Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore

Bez ozbiljne analize i registra lica sa invaliditetom teško da možemo da govorimo o nekoj ozbiljnijoj politici, jer politika se uvijek mora zasnivati na ozbiljnim statističkim indikatorima i broju osoba prema kojima želite usmjeriti određenu državnu politiku

Miraš Radović Sudija Vrhovnog suda Crne Gore

Poruka političarima treba da bude da štite nezavisnost i samostalnost sudstva. Moja je poruka i predsjednicima sudova da treba da štite samostalnost i nezavisnost sudstva i da svaki predsjednik suda treba da izađe pred sudiju i da kaže- nema niko pravo na tebe da utiče, ni ja, a kamoli neko izvan struktura suda

Jelena Đaletić Državna tužiteljka za vezu sa EUROJUST-om

Ukoliko preduzimamo kontinuirane aktivnosti kako bismo ispunili mjerila u poglavljima, neophodno je da svi državni organi sarađuju. To znači da prosto mora da postoji komunikacija i saradnja, jer put prema Evropskoj uniji je put države, svih nas, a ne pojedinačno institucija

Valentina Pavličić Zastupnica CG pred Evropskim sudom za ljudska prava

Vladavinu prava treba da sprovode jake, nezavisne, snažne i kompetentne institucije, a institucije predstavljaju ljudi. Moramo da napravimo takav nivo u društvu da građani poštuju zakone, ali sa druge strane i oni koji ih donose moraju da poštuju zakone. To možemo da uradimo ako imamo jedan nivo i sa jedne i sa druge strane. . Nezavisnost i odgovornost idu jedno uz drugo

    ©2020, Cedem. All Rights Reserved

    Created with BildStudio.

    Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial