Poziv za polaznike/ce V generacije Škole rodne ravnopravnosti

Poziv za polaznike/ce V generacije Škole rodne ravnopravnosti

Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) raspisuje konkurs za V generaciju polaznika/ca Škole rodne ravnopravnosti. Škola se realizuje u okviru projekta  Za adekvatan odgovor institucija sistema!“, koji CEDEM sprovodi uz podršku Ministarstva ljudskih i manjinskih prava.

Škola ima za cilj da ojača svijest polaznika/ca o značaju rodne ravnopravnosti, kroz pružanje teorijskog i praktičnog znanja o politikama rodne ravnopravnosti na lokalnom i nacionalnom nivou, ali i u odnosu na praksu Evropskog suda za ljudska prava. Pored toga, polaznici/e će imati priliku da, zajedno sa predavačima/cama, analiziraju prisustvo rodne ravnopravnosti i rodnih stereotipa u političkim teorijama i praksi, umjetnosti i medijskom prostoru, ali i da promišljaju o tome na koji način upravo umjetnost i mediji mogu uticati na podsticanje rodne ravnopravnosti.

Takođe, škola ima za cilj da ojača stručne kapacitete za preduzimanje posebnih mjera za postizanje rodne ravnopravnosti, imajući u vidu da je namijenjena mladim profesionalcima iz različitih oblasti. Predavači/ce su nacionalni/e i regionalni/e eksperti/kinje iz oblasti rodne ravnopravnosti.

Škola je namijenjena:

  1. crnogorskim studentima/kinjama;
  2. mladim predstavnicima/ama izvršne i zakonodavne vlasti u Crnoj Gori;
  3. mladim liderima/kama političkih partija u Crnoj Gori; i
  4. mladim akterima/kama civilnog društva u Crnoj Gori.

U okviru Škole biće organizovano deset predavanja, koja će, u periodu od 8. marta do 5. aprila  2023. godine biti održavana srijedom u popodnevnim časovima u Podgorici. Planirano je ukupno pet susreta, a o tačnim datumima i lokaciji polaznici/e će biti obaviješteni/e naknadno. Broj polaznika/ca je ograničen na 20. Svi polaznici/e će, po završetku Škole, dobiti sertifikat i ostvariti pravo učešća na drugim projektnim aktivnostima.

Svi zainteresovani/e kandidati/kinje mogu poslati kratku biografiju i motivacionu pismo (ne duže od 200 riječi) na e-mail adresu: info@cedem.me, najkasnije do 06. marta 2023. godine, uz naznaku “Prijava za učešće na Školi rodne ravnopravnosti“.

Za sva dodatna pitanja budite slobodni da nas kontaktirate putem navedene e-mail adrese ili telefona +382 20 234 114.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial