Poziv za kratkoročni angažman 4 stručnjaka

Poziv za kratkoročni angažman 4 stručnjaka

U okviru projekta „Promocija i zaštita ljudskih prava Roma, Egipćana i drugih ranjivih grupa“, CEDEM objavljuje poziv za:

2 stručnjaka iz oblasti političke inkluzije i izbornog sistema u Crnoj Gori. ToR možete preuzeti ovdje.

2 stručnjaka iz oblasti učešća i političkog predstavljanja manjina u Crnoj Gori. ToR možete preuzeti ovdje.

Rok za prijavu 4 stručna mjesta je 25. maj 2017. godine (14 sati).

Projekat „Promocija i zaštita ljudskih prava Roma, Egipćana i drugih ranjivih grupa“ ima za cilj unapređenje položaja romske i egipćanske populacije i drugih ranjivih grupa kroz omogućavanje lakšeg pristupa njihovim socijalnim, ekonomskim i kulturnim pravima. Takođe, projekat je usmjeren na jačanje kapaciteta državne i lokalne vlasti u oblasti socijalne inkluzije romske i egipćanske populacije sa fokusom na opštine Nikšić, Berane i Podgorica.

Projekat realizuje Help, u saradnji sa CEDEM-om, Fondom za obrazovanje Roma i Crvenim krstom Crne Gore. Projekat finansira Evropska unija, preko Delegacije EU u Crnoj Gori.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial