Potpisani ugovori o podgrantovima u okviru projekta „Zajedno za veću zaštitu tražilaca azila, izbeglica i žrtava trgovine ljudima“

Potpisani ugovori o podgrantovima u okviru projekta „Zajedno za veću zaštitu tražilaca azila, izbeglica i žrtava trgovine ljudima“


Direktorica CEDEM-a Milena Bešić potpisala je danas ugovore sa predstavnicima nevladinih organizacija odobrenih projekata u okviru grant šeme u okviru projekta „Zajedno za veću zaštitu tražilaca azila, izbjeglica i žrtava trgovine ljudima“ koji podržava Rockefeller fondacija. jačanje njihovih kapaciteta u oblasti upravljanja azilom i migracijama.

NVO koje je odobrila CEDEM-ova evaluaciona komisija su: NVO 35 mm, Crnogorski ženski lobi i NVO Hyperion.

Projekti će biti realizovani tokom juna 2017. godine.

Glavni cilj ove šeme grantova je podrška i osnaživanje nevladinih organizacija da se bave pitanjima azila i migracija, posebno kroz aktivnosti kao što su kampanje javnog informisanja, praćenje vladinih politika ili pružanje podrške i pomoći tražiocima azila, izbjeglicama i žrtvama trgovine ljudima. .

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial