Organizirana konferencija za novinare povodom završetka projekta „Gradimo održive rezultate u borbi protiv trgovine ljudima“

Organizirana konferencija za novinare povodom završetka projekta „Gradimo održive rezultate u borbi protiv trgovine ljudima“

Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) i Crnogorski ženski lobi (CZL) organizovali su konferenciju za novinare 28. februara 2017. godine u PR centru povodom završetka projekta „Izgradnja održivih rezultata u borbi protiv ljudskih prava“. trgovine ljudima“, koju je podržala Ambasada Kanade u Beogradu. Projekat je imao za cilj da doprinese jačanju kapaciteta za identifikaciju žrtava trgovine ljudima, kao i da poboljša koordinaciju i saradnju između ključnih aktera u borbi protiv trgovine ljudima.

Na konferenciji za novinare govorile su Marija Vuksanović, koordinatorka projekta, CEDEM, Aida Petrović, izvršna direktorica, CŽL i Sonja Perišić Bigović, predstavnica Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima.

Predstavnica Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima Sonja Perišić Bigović rekla je na konferenciji za novinare da je krivično delo trgovine ljudima teško dokazivo i da se često dešava da se zbog nedostatka dokaza krivično delo prekvalifikuje u srodni zločin.

“Sankcija za počinioca ne izostaje, ne procjenjuje se kao trgovina ljudima, ali svim potencijalnim žrtvama koje se nalaze u skloništu, bez obzira na kvalifikaciju djela, pruža se sva zaštita koju po pozitivnim propisima naše države zaslužuju. i međunarodnim standardima”, rekla je ona. je Perišić Bigović u PR Centru.

Ona je istakla da je Crna Gora rano prepoznala težinu krivičnog djela trgovine ljudima i da je kroz brojne aktivnosti, kako je navela, nastojala da uspostavi sistem borbe protiv trgovine ljudima.

Koordinatorka projekata u CEDEM-u Marija Vuksanović ocijenila je da se nedovoljno radilo na pitanju identifikacije žrtava trgovine ljudima.

“Jasan pokazatelj loše identifikacije su razlike u broju žrtava koje su identifikovale nevladine organizacije i broju žrtava koje su formalno stekle pravni status žrtve, navode iz Kancelarije”, rekao je Vuksanović.

Ona je istakla procesuiranje krivičnih djela za počinioce trgovine ljudima i, kako je navela, blagu kaznenu politiku prema počiniocima.

“Neophodno je da državno tužilaštvo u saradnji sa svim drugim organima, prije svega policijom, obezbijedi kvalitetnije dokaze koji će se kasnije koristiti u sudskim postupcima i koji neće zavisiti samo od iskaza žrtve i pristupa organima za provođenje zakona. “ objasnio je Vuksanović.

Ocijenila je da nema efikasnog krivičnog gonjenja ako žrtve nisu ostvarile sva zakonom predviđena i međunarodnim standardima zagarantovana prava.

Prema njenim riječima, postignuti su skromni rezultati u pogledu reintegracije, jer je nakon okončanja krivičnog postupka žrtva prepuštena sama sebi.

Izvršna direktorica CZL-a Aida Petrović kazala je da trgovina ljudima danas funkcioniše i drugim kanalima, pojasnivši da se seksualna eksploatacija ne dešava u poznatim kafićima i klubovima, “već se za to koriste i društvene mreže”.

Izvršna direktorica CZL-a Aida Petrović kazala je da trgovina ljudima danas funkcioniše i drugim kanalima, pojasnivši da se seksualna eksploatacija ne dešava u poznatim kafićima i klubovima, “već se za to koriste i društvene mreže”.

Ona smatra da kampanje treba da traju duže i da ih država kontinuirano finansira.

„Donatori nas vraćaju državi jer kažu da država treba da plati kurseve ili da napravi fond koji će korisnicima omogućiti da budu samostalni u budućnosti“, rekao je Petrović.

Ona je pozvala medije da izvještavaju o problemu trgovine ljudima na način koji će pomoći u otklanjanju predrasuda, kao i podizanju svijesti o težini krivičnog djela trgovine ljudima.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial