Organizovan seminar „Pravo na efikasnu odbranu u krivičnom postupku“.

Organizovan seminar „Pravo na efikasnu odbranu u krivičnom postupku“.

Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) u saradnji sa Centrom AIRE iz Londona i Centrom za edukaciju pravosudnih službenika Crne Gore 24/25. U novembru je organizovao stručni seminar pod nazivom „Pravo na efikasnu odbranu u krivičnom postupku“.

Seminar, održan u hotelu Queen of Montenegro u Bečićima, podržan je od strane njemačke Fondacije Konrad Adenauer, kroz Program vladavine prava u jugoistočnoj Evropi, Misije OEBS-a u Crnoj Gori i Britanske ambasade u Podgorici.

Seminar je okupio međunarodne i domaće pravne stručnjake, predstavnike institucija nadležnih za ostvarivanje i zaštitu ljudskih prava i sloboda, kao i predstavnike sudova, tužilaštava, pravne struke i nevladinog sektora. Seminar je organizovan sa ciljem da se podstakne konstruktivna debata o efektima primjene standarda pravičnog suđenja u crnogorskoj praksi, kao i o mogućim promjenama u pravcu usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa standardima Evropskog suda za ljudska prava.

Seminar je moderirao Nenad Koprivica, izvršni direktor CEDEM-a, dok su uvodna izlaganja održali g. Lyndon Radnedge, zamjenik ambasadora Ujedinjenog Kraljevstva; g. Uwe Meerkötter, zamjenik ambasadora Savezne Republike Njemačke; g. Thorsten Geissler, šef Programa vladavine prava za jugoistočnu Evropu, Fondacija Konrad Adenauer (KAS); Biljana Braithwaite, program menadžer za Zapadni Balkan, AIRE centar, London i gospođa Maja Milošević, direktorka Centra za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije.

Govornici na seminaru su bili gospodin Toby Cadman, advokat, Nine Bedford Row International; Predrag Tabaš, sudija Višeg suda u Podgorici; gđa Biljana Braithwaite; Siniša Bjeković, član Vladine radne grupe za pregovore sa EU za Poglavlje 24; Zoran Radović, predsjednik Osnovnog suda u Podgorici i g. Petar Stojanović, sudija Vrhovnog suda Crne Gore.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial