Palo je povjerenje građana u Vladu i druge institucije

Palo je povjerenje građana u Vladu i druge institucije

U Crnoj Gori je značajno smanjeno povjerenje građana u Vladu i druge institucije, a većina građana smatra da političari ne treba da govore o identitetskim temama, već da se bave životnim pitanjima građana.

Ovo je pokazalo drugo godišnje istraživanje “Političko javno mnjenje Crne Gore” Centra za demokratiju i ljudska prava (CEDEM), koje je sprovedeno od 26. novembra do 8. decembra na uzorku od 1.004 ispitanika.

Direktorka Centra za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) Milena Bešić rekla je da je veći broj građana koji misle da Crna Gora ide pogrešnim putem, 42,5 odsto, u odnosu na broj onih koji smatraju da Crna Gora ide u na pravi način 32,5 odsto, dok je, kako je navela, njih 25 odsto dalo odgovor koji ne može da proceni.

“U odnosu na dosadašnje istraživanje, značajno je smanjen broj građana koji smatraju da je Crna Gora na dobrom putu, a povećan je broj građana koji smatraju da je Crna Gora na pogrešnom putu”, rekao je Bešić u PR Centru.

Ona je rekla da je istraživanje pokazalo da je veći broj građana nezadovoljan radom Vlade u odnosu na one koji su zadovoljni.

“Istraživanje je pokazalo da je 27,7 odsto građana veoma nezadovoljno, 22,8 odsto uglavnom zadovoljno, 21,3 odsto nema mišljenje, 19,9 odsto je uglavnom nezadovoljno, a 8,2 odsto veoma zadovoljno”, rekao je Bešić. .

Prema njenim riječima, u odnosu na prethodnu anketu iz marta smanjen je broj građana koji su zadovoljni radom Vlade.

“Razlog za to bi mogla biti trajna kriza u odnosima vlasti i opozicije, a tome u prilog ide i podijeljenost društva po raznim pitanjima, kao i aktuelnosti poput uklanjanja Crkve sa Rumije, Podgorice. Skupština, hapšenje poslanika Medojevića…““, istakao je Bešić.

Ona je kazala da je istraživanje pokazalo da građani Crne Gore imaju najviše povjerenja u obrazovni sistem, 55,5 odsto, SPC 50,5 odsto i zdravstveni sistem 48,8 odsto.

“Ombudsman je na četvrtom mjestu, policija na petom, Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori na šestom, pravosuđe na sedmom, Ujedinjene nacije u Crnoj Gori na osmom, nevladine organizacije na devetom i predsjednik Crne Gore na desetom”, rekao je Bešić. .

Kako je rekla, povjerenje građana u sve institucije je u negativnom trendu, pojašnjavajući da je povjerenje građana u političke institucije smanjeno za oko deset odsto.

Ona je rekla da su od građana tražili da političare ocjenjuju na skali od jedan do pet, a najveću ocjenu, kako je navela, dobili su Milo Đukanović sa 2,73, Aleksa Bečić sa 2,51, Damir Šehović sa 2,39.

“Duško Marković je na četvrtom mjestu, Ivan Brajović na petom, Dritan Abazović na šestom, Vladimir Joković na sedmom, Draginja Vuksanović na osmom, Miodrag Lekić na devetom i Nebojša Medojeviću na desetom”, rekao je Bešić.

Ona je rekla da je istraživanje pokazalo da su najbolje ocijenjena ministarstva Ministarstvo sporta sa 40,9 posto, Ministarstvo prosvjete sa 38,6 posto i Ministarstvo zdravlja sa 35,7 posto.

„Slijede Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo odbrane, Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, Ministarstvo nauke, Ministarstvo vanjskih poslova, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, Ministarstvo pravosuđa, Ministarstvo državne uprave…“, naveo je Bešić.

Govoreći o rejtingu stranaka, Bešić je rekao da najveću podršku uživaju Demokratska partija socijalista (DPS) sa 41,5 odsto, Demokrate sa 20,7 odsto i Demokratski front (DF) sa 10,1 odsto.

Slijede Socijalistička narodna partija sa 6,8 odsto, Socijaldemokrate sa četiri odsto, Socijaldemokratska partija sa 3,5 odsto, Bošnjačka stranka (BS) sa 3,2 odsto, Građanski pokret URA sa 2,8 odsto, Demos sa 2,6 odsto. Albanska alternativa (AA) sa 2,3 odsto i Prava Crna Gora sa 1,1 odsto“, precizirao je Bešić.

Ona je objasnila da su, u odnosu na rezultate posljednjeg istraživanja, DPS, DF i URA u padu, Demokrate su na istom nivou, a da rast bilježe Socijaldemokrate, SNP, BS i AA.

Bešić je rekao da je istraživanje pokazalo da građani Crne Gore uglavnom nemaju velika očekivanja od rada Odbora za reformu izbornog zakonodavstva.

“Njih 40 odsto ne očekuje da će Odbor nešto promijeniti, 21,4 odsto očekuje da će Odbor uspješno unaprijediti izborno zakonodavstvo, dok 38,6 odsto nema stav po tom pitanju”, rekao je Bešić.

Ona je rekla da je istraživanje pokazalo da građani uglavnom nemaju stav o bojkotu rada Odbora od strane Demokrata i URA-e, njih 53,9 odsto, 27,2 odsto smatra da bi Demokrate i URA trebalo da učestvuju u radu Odbora, dok 18 8% smatra da je odluka o bojkotu Odbora dobra.

Na pitanje kakav je stav građana o Podgoričkoj skupštini, njih 30 odsto smatra da je to bio veliki i pozitivan događaj za Crnu Goru, koja je tada odlučila da se pripoji Srbiji, 32 odsto smatra da je to loš i tragičan događaj. da je Crna Gora “Gora izgubila nezavisnost, a njih 38 odsto nema stav po tom pitanju”, rekao je Bešić.

“51,4 odsto građana smatra da bi političari trebalo da se bave životnim temama, 26,6 odsto nema određeno mišljenje, a 22 odsto smatra da je razgovor o ovim temama opravdan”, rekao je Bešić.

Ona je rekla da je na pitanje da li Crna Gora treba da bude članica Evropske unije 63 odsto građana odgovorilo da treba, 19 odsto ne treba, dok 18 odsto nema stav po tom pitanju.

Ona je rekla da je interesovanje za NATO smanjeno, uz obrazloženje da je društvo i dalje veoma podijeljeno po tom pitanju.

“40 odsto građana podržava NATO, 42 odsto ne, a 18 odsto nema stav po tom pitanju”, precizirao je Bešić.

Na pitanje na koga Crna Gora treba da se osloni u spoljnoj politici, Bešić je rekao da većina građana smatra da treba da se osloni na EU, njih 29,2 odsto.

„16,3 odsto smatra da treba da se oslone na Ameriku, a isto toliko misli da treba da se oslone na Rusiju“, rekao je Bešić.

Ona je objasnila da je nivo oslanjanja na EU, SAD i Rusiju smanjen u odnosu na mart, kao i da je značajno povećan broj onih koji nemaju stav po ovom pitanju.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial