Završna konferencija održana u okviru projekta „Zauzmimo stav za buduće perspektive: Alijansa mladih i NATO“

Završna konferencija održana u okviru projekta „Zauzmimo stav za buduće perspektive: Alijansa mladih i NATO“

 (Za više slika posjetiti našu Galeriju.)

Mladi ljudi moraju prepoznati da je Crna Gora postala članica NATO-a kako bi mogli živjeti i razvijati se u zemlji koja će biti bezbjedna, sa mnogo većim demokratskim kapacitetom i u kojoj se ljudska prava najbolje poštuju.

Ovo je saopšteno na završnoj konferenciji Centra za demokratiju i ljudska prava (CEDEM), koja je organizovana u okviru projekta “Zauzmimo stav za buduće perspektive: Alijansa mladih i NATO”.

Direktorica CEDEM-a Milena Bešić istakla je da je sigurnost jedan od osnovnih preduslova za postizanje demokratije, vladavine prava i ljudskih prava u svakom društvu.

„U okviru programa „Bezbednost i odbrana“, CEDEM je realizovao veliki broj projekata na ovu temu u proteklih 20 godina. Dakle, bezbednost, reforme sektora bezbednosti iu periodu do samog pristupanja NATO integracijama, gde smo Poseban fokus je imao na učešću mladih“, rekao je Bešić.

Ona je istakla da podaci posljednjeg istraživanja CEDEM-a iz jula pokazuju da trend podrške građana NATO-u umjereno opada.

“Interesovanje građana za ovu temu NATO-a je smanjeno, a društvo je, prema našem istraživanju, još uvijek duboko podijeljeno po ovom pitanju. Smatramo da je stoga veoma važno nastaviti raditi na edukaciji i podizanju svijesti, kako bi se ovo promijenilo. trend u budućnosti“, rekao je Bešić.

Ona je rekla da je prošle godine sprovedeno specijalizovano istraživanje “Mladi pred savremenim bezbednosnim izazovima” i da je pokazalo da je informisanost “i na ovu temu na veoma niskom nivou”.

“To nam je dalo povoda i motiva da osmislimo poseban projekat koji će se baviti podizanjem svijesti i edukacijom mladih o NATO-u, šta za nas znači članstvo u ovoj alijansi, koje su koristi od pristupanja itd.”, rekao je Bešić.

Ministar odbrane Predrag Bošković istakao je da NATO nije samo vojska i bezbjednost, već je NATO najmoćniji vojno-politički savez i da sve zemlje članice imaju veoma razvijene demokratske standarde.

„Mladi ljudi treba da shvate da je činjenica da je Crna Gora postala članica NATO 2017. godine učinjena, prije svega, zbog njih. Tu odluku smo donijeli da bi mogli da žive u mirnom okruženju, da mogu da zasnuju porodice, rade i razvijati u državu koja bi bila sigurna, koja ne bi ratovala, koja bi imala mnogo veći demokratski kapacitet, državu koja bi poštovala ljudska prava na najbolji mogući način”, rekao je Bošković.

„Upravo članstvo u sistemu kolektivne bezbjednosti omogućiće da teritorija Crne Gore bude zaštićena od svakoga ko bi pomislio da pokrene bilo kakvu neprijateljsku akciju protiv Crne Gore“, objasnio je Bošković.

“Da bi neko mogao da ulaže u kompaniju, ta kompanija mora biti sigurna. Činjenica je da imamo ogroman porast investicija iz zemalja članica NATO-a, nakon punopravnog članstva Crne Gore u NATO-u. Da ne govorimo o turizmu kao jednom od Ključne grane za Crnu Goru, gdje smo imali veliki broj turista iz zemalja članica NATO-a, jer je bezbjednost uslov svih uslova“, rekao je Bošković.

„Članstvo Crne Gore u NATO-u jedna je od najispravnijih donesenih odluka, jer će omogućiti Crnoj Gori da bude dio moderne Evrope i biće zamajac za cijeli region Zapadnog Balkana da ostavi nesporazume, sukobe i nesuglasice i pokuša da pronađe zajednički „To će nas sve odvesti u pravcu evropskih i evroatlantskih integracija“, rekao je Bošković.

Nikoleta Đukanović, predavačica na Humanističkim studijama Univerziteta Donja Gorica (UDG), istakla je da su bezbjednosni izazovi danas veoma složeni, da ih ima mnogo i da ih je teško predvidjeti.

„Zbog toga je važno naglasiti i objasniti ulogu NATO-a u procesu suočavanja sa sigurnosnim izazovima. “Obrazovanje mladih posebno je važno i nakon ulaska Crne Gore u NATO, jer se često zanemaruje uloga edukacije o NATO-u nakon pristupanja, smatrajući da je proces završen”, pojasnio je Đukanović.

“To su prije svega bezbjednost i stabilnost, koje vode razvoju. Zato kažem da je uloga NATO-a u procesu demokratske konsolidacije Crne Gore veoma važna i često se zanemaruje. Vojna dimenzija je takođe velika. važnost“, objasnio je Đukanović.

Važno je, kako je rekla, građanima ukazati na zajedničke vrijednosti koje NATO dijeli, a to su prije svega mir, stabilnost, sigurnost, solidarnost, vladavina prava, individualne slobode, prosperitet.

Koordinator projekta i programski menadžer CEDEM-a Ognjen Marković rekao je da je prva i ključna aktivnost projekta sprovođenje kampanje na društvenim mrežama.

„Cijeli projektni tim se duboko uključio u načine da se tema NATO-a približi mladima, kroz brojne vizuale, postere, video zapise, animacije. Nakon toga je krenula jedna od najuspješnijih aktivnosti, a to je divljenje ambasadorima Zemlje članice NATO-a sa mladima.

On je rekao da su održana četiri skupa na kojima je bilo preko 130 mladih, predstavnika Ministarstva odbrane i ambasada SAD, Velike Britanije, Poljske i Bugarske.

Realizovali smo i trodnevnu školu za mlade „Mladi u susret savremenim bezbednosnim izazovima: šta je pred nama?“, koja je održana u junu u Petrovcu i okupila oko 30 predstavnika omladinskih organizacija, nevladinih organizacija, pravosuđa, tužilaca i tužilaca. institucija iz oblasti bezbjednosti“, rekao je Marković.

On je rekao da je, pored navedenih aktivnosti, realizovan set interaktivnih radionica “Savez za 21. vek” u srednjim školama u Mojkovcu, Nikšiću, Podgorici, Kolašinu i Bijelom Polju, kao i set intervjua “NATO – zajedničke vrijednosti i učešće!” onima koji nisu u sferi same bezbednosti, ali koji bi mogli da kažu šta im znači članstvo u NATO-u i šta im je donelo, poput pesnika, modnih kreatora, slikara i sl.

Učenica humanističkog smera Milica Đukanović, koja je pohađala školu u Petrovcu, rekla je da je važno shvatiti da se integracioni procesi ne odnose samo na političare, vladine zvaničnike i donosioce odluka, već, pre svega, zahtevaju aktivno i odgovorno učešće svih društvenih grupe. a posebno omladinu.

„Ne postoji lojalni građanin države Crne Gore koji ne podržava njen evropski i evroatlantski put, jer je upravo to garant njene dugoročne nezavisnosti“, istakla je Đukanović.

Pobjednik konkursa za eseje “Šta je za mene NATO” i student Pravnog fakulteta UCG Jovan Dabović smatra da se NATO zasniva na tri temeljna principa: otvorenosti, jednakosti i sigurnosti, o čemu je detaljno pisao u svom radu. Također, Dabović je naveo da je za njega NATO garant mira, sigurnosti, ekonomskog prosperiteta i razvoja.

Pobjednik konkursa za eseje “Šta je za mene NATO” i student Pravnog fakulteta UCG Jovan Dabović smatra da se NATO zasniva na tri temeljna principa: otvorenosti, jednakosti i sigurnosti, o čemu je detaljno pisao u svom radu. Također, Dabović je naveo da je za njega NATO garant mira, sigurnosti, ekonomskog prosperiteta i razvoja.

Projekat „Zauzmimo stav za buduće perspektive: Alijansa mladih i NATO“ realizuje CEDEM, u saradnji sa PR centrom i ATAK-om, a finansira ga Odeljenje za javnu diplomatiju NATO-a.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial