Obuka o antidiskriminacijskim politikama

Obuka o antidiskriminacijskim politikama

Kosovski obrazovni centar je organizovao obuku za predstavnike osnovnih škola, uključujući nastavnike i učenike iz ciljnih opština na Kosovu i Crnoj Gori. Obuka je održana na Istoku od 24. do 25. novembra 2016. godine. Na treningu je učestvovao i CEDEM projekt menadžer, g. Emil Kočan. Obuka je organizovana kao dvodnevna radionica, sa interaktivnim sesijama i aktivnostima koje su omogućile učesnicima da shvate položaj pojedinaca u društvu, te razviju vještine socijalne inkluzije. Nastavnici i učenici su naučili tehnike zagovaranja socijalnog uključivanja sve dece, posebno Roma, Aškalija i Egipćana u svojim školama.

Obuci je prisustvovalo ukupno 22 polaznika.


Obuka je organizovana u okviru projekta Obrazovanje za socijalno uključivanje, koji podržava Evropska unija u okviru Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Kosovo*, 2011-2013.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial