preloader
CEDEM je učestvovao na sastanku VDT-a sa predstavnicima NVO sektora

CEDEM je učestvovao na sastanku VDT-a sa predstavnicima NVO sektora

Nenad Koprivica, izvršni direktor CEDEM-a, prisustvovao je radnom doručku sa predstavnicima nevladinog sektora koji je 21. januara u Vili Gorica organizovao Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković radi unapređenja saradnje i partnerstva sa nevladinim organizacijama.

Sastanku su, pored predstavnika nevladinih organizacija, prisustvovali i glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić; načelnika Višeg državnog tužilaštva u Podgorici Vesne Jovićević i načelnika Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici Ljiljane Klikovac. Koprivica je u svom obraćanju istakao da akcenat treba staviti na efikasnost i konzistentnost rada Specijalnog državnog tužilaštva, upozorivši da u slučajevima organizovanog kriminala i korupcije treba izbegavati sporazume o priznanju krivice, osim ako tužilac nema jak argument. ili optuženi pomažu u rješavanju ozbiljnijih slučajeva ili prikupljaju dokaze protiv organizatora. kriminalne grupe. Takođe, gospodin Koprivica je naglasio da:

  • Saradnja između tužilaštva i policije mora biti efikasnija, kako bi se osiguralo da tužilačka istraga ima potreban kvalitet. Posebnu pažnju treba obratiti na kvalitet dokaza tokom pretkrivičnog, ali i sudskog postupka, kako tužioci ne bi odustali od krivičnog gonjenja u završnim fazama postupka.
  • Rad VDT-a i Tužilačkog savjeta trebalo bi da bude transparentniji, što, između ostalog, znači da se objave odluke o izboru i razrješenju tužilaca, kao i odluke Komisije za etički kodeks u Tužilaštvu. brže. Postoje određeni pomaci u transparentnosti tužilaštva: pokretanje tužilačkog portala i redovno objavljivanje saopštenja za javnost.
  • Povjerenje javnosti u rad tužilaštva mora biti veće. Neophodno je više informacija o radu sudova i tužilaštava u javnosti, kroz veće angažovanje portparola u tužilaštvima.