CEDEM organizuje obuke u okviru projekta „Jačanje uloge medija u unapređenju krivičnog pravosuđa u Crnoj Gori“

CEDEM organizuje obuke u okviru projekta „Jačanje uloge medija u unapređenju krivičnog pravosuđa u Crnoj Gori“

Centar za demokratiju i ljudska prava – CEDEM, u saradnji sa TV Prva, organizuje treninge “Standardi istraživačkog novinarstva, najbolje prakse i primena etičkog kodeksa za novinare” od 25. do 26. septembra i “Istraživačko novinarstvo -” watchdog “pristup” 26-27. septembra u Hotelu City u Podgorici. Obuka je namijenjena predstavnicima medija i civilnog sektora, a poseban akcenat je stavljen na tzv. slobodni novinari.

Cilj projekta je jačanje kapaciteta medija u Crnoj Gori za izvještavanje o krivičnom pravosuđu, povećanjem kvaliteta i kredibiliteta istraživačkog novinarstva u skladu sa standardima Evropske unije i Savjeta Evrope, kao i Kodeksom novinara Crne Gore. .

Obuku vode predstavnici Balkanske istraživačke mreže iz Sarajeva i Beograda, kao i nezavisni ekspert iz Podgorice. Prvi trening će doprinijeti da polaznici steknu vještine i znanja iz oblasti standarda istraživačkog novinarstva, kao i primjene Etičkog kodeksa u medijskom izvještavanju o krivičnom pravosuđu. Druga obuka se odnosi na pristup „pasa čuvara“ i njegovo izvještavanje, tokom kojeg će učesnici raditi na svojim pričama i koristiti ih u daljem radu.

Obuka je dio projekta „Jačanje uloge medija u unapređenju krivičnog pravosuđa u Crnoj Gori“ koji se finansira kroz Program profesionalizacije medija Evropske unije.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial