CEDEM je 7. najveća think tank organizacija u srednjoj i istočnoj Evropi

CEDEM je 7. najveća think tank organizacija u srednjoj i istočnoj Evropi

CEDEM je rangiran među 10 vodećih think-tank organizacija iz centralne i istočne Evrope u studiji sprovedenoj u okviru programa Think-tanks i civilnog društva (TTCSP) Univerziteta Pensilvanije, SAD.

Istraživanje Global Go To Think Tank Index Report za 2015. uključivalo je preko 6.486 think tank organizacija iz cijelog svijeta. U istraživanju je učestvovalo više od 4.750 administratora, univerzitetskog osoblja, novinara, istraživača itd. Među 1770 think tank organizacija iz Evrope, u kategoriji koja se odnosi na region Centralne i Istočne Evrope, CEDEM je bio na 7. mestu.

Kategorija u kojoj je CEDEM rangiran nalazi se na strani 68 Izvještaja.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial