Poziv za polaznike/ce Škole ljudskih prava “Jačanje svijesti i aktivizma RE populacije”

Poziv za polaznike/ce Škole ljudskih prava “Jačanje svijesti i aktivizma RE populacije”

Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) raspisuje konkurs za  Školu ljudskih prava “Jačanje svijesti i aktivizma RE populacije”. Škola se realizuje u okviru projekta ”Inkluzija bez granica: Osnaživanje Roma/kinja i Egipćana/ki kroz zaštitu prava i obrazovanje”, koji CEDEM sprovodi uz podršku Ministarstva ljudskih i manjinskih prava.

Cilj škole o ljudskim pravima je da osnaži 20 pripadnika/ca romske i egipćanske populacije da razumiju, promovišu i štite svoja ljudska prava.

Kroz niz interaktivnih modula, učesnici/ce će sticati znanje o pravima koja im pripadaju kao pripadnicima/cama manjinskih grupa, relevantnim pravnim aktima i mehanizmima njihove zaštite, kako bi se, u krajnjem, aktivno angažovali u borbi protiv diskriminacije i zločina iz mržnje i govora mržnje.

Škola će se održavati jednom sedmično u trajanju od 2 časa tokom četiri nedjelje. Svaki od 5 modula biće koncipiran na interaktivan način (biće korišćene sljedeće metode: diskusije, radionice, grupni zadaci, studije slučaja, itd).

Predavači/ce su nacionalni/e i regionalni/e eksperti/kinje iz oblasti rodne ravnopravnosti. Ova inicijativa pruža priliku za sticanje znanja, razmjenu ideja i uspostavljanje mreže saradnje među 20 odabranih polaznika/ca i predstavlja važan korak ka osnaživanju mladih roma/kinja i egipćana/ki podstičući aktivno učešće u javnom životu i promovisanje inkluzivnog društva.

U okviru Škole biće organizovano pet predavanja (jednom nedeljno u trajanju od 2 sata), s početkom od 9. do 30. maja 2024. godine. Planirano je ukupno četiri susreta, a o tačnim datumima i lokaciji polaznici/e biće blagovremeno obaviješteni/e.

Broj polaznika/ca je ograničen na 20.

Svi zainteresovani/e kandidati/kinje mogu poslati kratku biografiju i motivaciono pismo (ne duže od 200 riječi) putem emejl adrese: milena.kovacevic@cedem.me, najkasnije do 5. maja 2024. godine, uz naznaku ,,Prijava za učešće na Školi ljudskih prava“. Za sva dodatna pitanja budite slobodni da nas kontaktirate putem navedene emejl adrese ili telefona +382 20 234 114.

Nakon završetka Škole ljudskih prava “Jačanje svijesti i aktivnog angažmana RE populacije, organizovaćemo kreativnu takmičarsku aktivnost pod nazivom “Ljudska prava mojim očima”, kako bismo omogućili učesnicima/cama Škole da izraze svoje utiske, podijele naučeno znanje i osjećaje o Školi na različite kreativne načine – putem fotografije, likovnog rada, eseja, pjesme, itd.  O detaljima takmičarska aktivnbosti svi učesnici/ce će biti naknadno obaviješteni.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial