JAVNI POZIV ZA KREATIVNU TAKMIČARSKU AKTIVNOST “LJUDSKA PRAVA MOJIM OČIMA”

JAVNI POZIV ZA KREATIVNU TAKMIČARSKU AKTIVNOST “LJUDSKA PRAVA MOJIM OČIMA”

Nakon završetka Škole ljudskih prava “Jačanje svijesti i aktivnog angažmana RE populacije”, organizujemo kreativnu takmičarsku aktivnost pod nazivom “Ljudska prava mojim očima”!

Ova aktivnost realizuje se u okviru projekta Inkluzija bez granica: Osnaživanje Roma/kinja i Egipćana/ki kroz zaštitu prava i obrazovanje, koji je podržan od strane Ministarstva ljudskih i manjinskih prava.

Cilj takmičenja je pružiti učesnicima/cama mogućnost da izraze svoje mišljenje o ljudskim pravima i borbi protiv diskriminacije na kreativan i inspirativan način. Takođe, želimo promovisati aktivno učešće RE populacije u borbi za ljudska prava i podstaći širu zajednicu da prepozna i cijeni njihove doprinose.

Rok za podnošenje prijava je 30. jun, a prijave se podnose putem email adrese: info@cedem.me.

Radovi će biti ocijenjeni od strane stručnog žirija sastavljenog od predavača/ica Škole i predstavnika/ce CEDEM-a. Biće ocjenjivani na osnovu originalnosti, kreativnosti, umjetničkog izraza i dosljednosti temi ljudskih prava.

Nagrade za najbolje radove:

Mjesto – 300 EUR

Mjesto – 200 EUR

Mjesto – 100 EUR

Pobjednički radovi će biti izloženi na završnoj konferenciji projekta, gdje će učesnici/ce imati priliku da predstave svoje radove i podijele svoje utiske sa publikom.

Radovi će takođe biti promovisani na društvenim mrežama i web stranici CEDEM-a kako bi se podstakao širi dijalog o ljudskim pravima i ulozi RE populacije u promovisanju inkluzivnosti i tolerancije.Pridružite nam se u ovoj inspirativnoj aktivnosti i pokažite svoje talente!

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial