pdf.png Vodič kroz član 14 Evropske konvencije o ljudskim pravima sa posebnim osvrtom na diskriminaciju lica sa invaliditetom

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2021-01-25
725.88 KB
82
pdf.png Smjernice za medijsko izvještavanje o licima sa invaliditetom u Crnoj Gori

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2021-01-25
582.74 KB
81
pdf.png Efekat opština na etničko distanciranje

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2020-12-18
8.74 MB
2.595
pdf.png Vodič o poslovanju u duhu nediskriminacije

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2020-08-26
675.27 KB
933
pdf.png Pravna analiza "Zaštita prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u Crnoj Gori"

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2020-08-19
2.86 MB
2.035
pdf.png Vodič kroz član 3 Evropske konvencije o ljudskim pravima- zabrana mučenja, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja i kažnjavanja

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2020-07-09
944.8 KB
635
pdf.png Meta-analiza sadržaja dokumenata koji se tiču manjinskih naroda i diskriminacije

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2020-05-13
3.22 MB
696
pdf.png Uporedna analiza iskustava saradnje civilnog sektora i državnih institucija i tijela u procesu evropske integracije u Crnoj Gori, Hrvatskoj i Srbiji (MART, 2020)

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2020-03-02
2.39 MB
1.033
pdf.png Priručnik za razvoj medijske pismenosti i sprovođenje nastave

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2020-01-28
6.89 MB
2.144
pdf.png Građansko učešće mladih u procesu kreiranja i donošenja odluka (NOVEMBAR, 2019.)

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2019-12-03
12.64 MB
1.404