pdf.png Analiza lokalnih izbora u Petnjici, Mojkovcu i Cetinju

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2021-12-15
384.32 KB
408
pdf.png ALL IN - Info template

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2021-10-01
473.29 KB
244
pdf.png Kontrolna lista vladavine prava za Crnu Goru

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2021-08-26
2.33 MB
684
pdf.png Vodič za izvještavanje o ljudskim i manjnskim pravima

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2021-03-26
845.08 KB
1.531
pdf.png Vodič kroz član 14 Evropske konvencije o ljudskim pravima sa posebnim osvrtom na diskriminaciju lica sa invaliditetom

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2021-01-25
725.88 KB
923
pdf.png Smjernice za medijsko izvještavanje o licima sa invaliditetom u Crnoj Gori

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2021-01-25
582.74 KB
668
pdf.png Efekat opština na etničko distanciranje

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2020-12-18
8.74 MB
5.069
pdf.png Analiza percepcije i stavova građana o javnim politikama i transparentnosti javnih politika

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2020-11-20
2.12 MB
284
pdf.png Vodič o poslovanju u duhu nediskriminacije

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2020-08-26
675.27 KB
2.701
pdf.png Pravna analiza "Zaštita prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u Crnoj Gori"

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2020-08-19
2.86 MB
4.433