Galerija

Završna konferencija u okviru projekta: “Osnaživanje stručnih kapaciteta za borbu protiv diskriminacije lica sa invaliditetom” (PR centar, 18.12.2019)

Održana završna konferencija projekta “Zauzmimo stav za buduće perspektive: savez mladih i NATO-a” (PR Centar, 25.11.2019.)