Evroatlantske integracije

Evroatlantske integracije

Evropska integracija Zapadnog Balkana ostaje jedan od posljednjih izazova izgradnje demokratske i ujedinjene Evrope. Perspektive integracija u EU i u NATO – moćan su pokretač reformi, ekonomskog prosperiteta i vladavine prava. One znače učešće za stolom evropskog odlučivanja i garanciju…

 Politička i građanska participacija mladih

Politička i građanska participacija mladih

Projekat „Politička i građanska participacija mladih“ nastao je na osnovu jednog od šest ključnih prioriteta definisanih važećom Strategijom za mlade – mladi aktivni građani su uključeni, motivisani, proaktivni i učestvuju u procesima donošenja odluka, razvoju zajednice, kreiranju i implementaciji politike, kao…

 Vox Populi – implementacija boljih izbora

Vox Populi – implementacija boljih izbora

Crna Gora se suočava sa društvenim i političkim izazovima i po prvi put zahtijeva demokratske mape puta. U cilju doprinosa jačanju odgovornosti, transparentnosti i konsolidacije demokratskih institucija, CEDEM je razvio projekat „Vox populi – Implementacija boljih izbora“. Projektom će se…

 Javna uprava

Javna uprava

Centar za demokratiju i ljudska prava od 1999. godine osniva svoje posebno Odjeljenje za empirijska istraživanja. Već duže od jedne decenije, empirijsko Odjeljenje CEDEM-a sprovodi i u javnosti predstavlja brojna istraživanja različitih društvenih i političkih fenomena u Crnoj Gori: indeks…

 Vladavina prava

Vladavina prava

Crna Gora je Ustavom definisana kao građanska, demokratska, ekološka i država socijalne pravde, zasnovana na vladavini prava. Afirmacija principa jednakosti pred zakonom, kao jednog od temeljnih postulata pravne države i vladavine prava, primarni je zadatak Odjeljenja za Vladavinu prava. CEDEM…

 Ljudska prava

Ljudska prava

Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Svakom pripadaju sva prava i slobode, bez ikakvih razlika u pogledu rase, boje kože, pola/roda, jezika, religije, političkog i/ili svakog drugog mišljenja, nacionalnog ili društvenog porijekla, imovine, rođenja…

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial