Info sesija povodom Poziva za dostavljanje prijedloga projekata u okviru Programa dodjele malih grantova organizacijama civilnog društva

Info sesija povodom Poziva za dostavljanje prijedloga projekata u okviru Programa dodjele malih grantova organizacijama civilnog društva

Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) i Centar za demokratsku tranziciju (CDT) 15. februara 2024. godine objavili su Poziv za dostavljanje prijedloga projekata u okviru Programa dodjele malih grantova organizacijama civilnog društva u cilju doprinosa uspostavljanju vladavine prava i unaprjeđenju stanja ljudskih prava u Crnoj Gori.

Sa ciljem da nevladinim organizacijama zainteresovanim za apliciranje u okviru Poziva olakšamo proces pripreme prijedloga projekta i neophodne propratne dokumentacije, u ponedeljak, 4. marta 2024. godine, u NEST-u (Cetinjski Put, Podgorica) sa početkom u 12:00h, organizujemo info sesiju. Ovaj događaj biće prilika da se svim potencijalnim aplikantima detaljnije objasne uslovi i kriterijumi za apliciranje, proces selekcije projekata, te sve druge pojedinosti u vezi sa Pozivom, kao i da se odgovori na sva dodatna pitanja prisutnih.

Molimo sve zainteresovane da svoje prisustvo potvrde najkasnije do petka, 1. marta 2024. godine u 12:00h mejlom na info@cedem.me. Događaju mogu prisustvovati najviše dva/dvije predstavnika/ce po organizaciji.

Program dodjele malih grantova organizacijama civilnog društva u cilju doprinosa uspostavljanju vladavine prava i unaprjeđenju stanja ljudskih prava u Crnoj Gori dizajniran je u okviru projekta ,,Inkluzivni dijalog za napredak društva”, IPA/2022/440-356, koji Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) sprovodi u partnerstvu sa Centrom za demokratski tranziciju (CDT), a koji je finansiran od strane Evropske unije, posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori i kofinansiran od strane Ministarstva javne uprave.

Poziv je otvoren za organizacije civilnog društva registrovane u Crnoj Gori koje su aktivne u nekoj od tematskih oblasti Programa, a koje se tiču promocije inkluzivnih demokratskih procesa odlučivanja i evropeizacije crnogorskog društva, promocije i zaštite ljudskih prava, posebno marginalizovanih zajednica, unaprjeđenja rodne ravnopravnosti, pružanja podrške ranjivim grupama i osnaživanja njihovih servisa, te podrške razvoju građanskog aktivizma i volonterizma na lokalnom nivou. Otvoren je do 15. marta 2024. godine.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial