Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) sa zadovoljstvom objavljuje uspješan završetak VI Škole Rodne Ravnopravnosti, održane od 7. marta do 4. aprila 2024. godine u Hotelu CUE u Podgorici. Kroz podršku Ministarstva ljudskih i manjinskih prava Crne Gore, ova inicijativa je realizovana je u okviru projekta „Žene i muškarci – partneri u ravnopravnosti“,i  predstavlja važan korak ka promociiji jednakosti, razumijevanju i aktivnog angažmana za postizanje potpune rodne ravnopravnosti u crnogorskom društvu.

Ukupno 30 učesnika/ca iz različitih sektora društva, uključujući vladine institucije, nevladine organizacije, mladih lidera i liderski političkih partija, kao i studenata/kinja društvenih nauka  imalo je priliku da se upozna s teorijskim i praktičnim aspektima rodne ravnopravnosti na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou. Kroz interaktivne radionice, predavanja i diskusije, učesnici/ce su stekli/le dublje razumijevanje temelja rodne ravnopravnosti, izazova s kojima se društvo suočava i mogućih rješenja za unapređenje položaja žena i muškaraca.

Na završnoj ceremoniji VI Škole Rodne Ravnopravnosti, Biljana Pejović, načelnica Odjeljenja za poslovne rodne ravnopravnosti Ministarstva ljudskih i manjinskih prava, je zatvorila program uručenjem sertifikata učesnicima, naglašavajući njihovu posvećenost i doprinos u promociji rodne ravnopravnosti u Crnoj Gori.

Ovaj trenutak simbolizuje uspješnu saradnju između CEDEM-a i Ministarstva, te potvrđuje kontinuirani angažman oba subjekta u ostvarivanju zajedničkih ciljeva u oblasti ljudskih prava i rodne ravnopravnosti.