preloader
Sastanak NVO sa predstavnikom OEBS-a za slobodu medija

Sastanak NVO sa predstavnikom OEBS-a za slobodu medija

Mr Nenad Koprivica, izvršni direktor CEDEM-a, učestvovao je na sastanku predstavnika civilnog društva sa gđom Dunjom Mijatović, predstavnicom OEBS-a za slobodu medija u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori. ima nevladin sektor u smislu promovisanja i unapređenja zaštite ovih prava u Crnoj Gori, održana je 01.07.2014.