Regionalna konferencija: Partnerstvo otvorene vlade – izazovi i mogućnosti 2014-2016.

Regionalna konferencija: Partnerstvo otvorene vlade – izazovi i mogućnosti 2014-2016.

Predstavnica CEDEM-a Marija Vuksanović učestvovala je na regionalnoj konferenciji u organizaciji Instituta za demokratiju i medijaciju i Vlade Republike Albanije, povodom pripreme drugog Akcionog plana za implementaciju Partnerstva otvorene vlade – OGP (Open Government Partnerships). Partnerstvo) okvir u Albaniji.

Konferencija je održana u Tirani 28. marta i okupila je 90 predstavnika državnih organa Republike Albanije, civilnog društva iz regiona, kao i predstavnike međunarodnih organizacija i diplomatskog kora. Na konferenciji je razgovarano o regionalnim iskustvima u implementaciji OGP-a i definisane konkretne preporuke za pripremu naznačenog Akcionog plana.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial