Prezentacija Studije o zaštiti djece u pokretu

Prezentacija Studije o zaštiti djece u pokretu

Centar za prava djeteta Crne Gore organizovao je okrugli sto na kojem je predstavljena Studija o zaštiti djece u pokretu, koja je pripremljena uz podršku Save the Children za sjeverozapadni Balkan.

Studija ima za cilj da doprinese boljem razumijevanju fenomena djece u pokretu, kroz pregled postojećih politika i praksi na nivou Crne Gore. Pored Centra za prava djeteta, u izradi Studije su učestvovali NVO CEDEM, Građanska alijansa, CRINK, Pravni centar i NVO Korak po korak. Za potrebe ove studije, CEDEM je pripremio metodološki okvir i dizajn istraživanja i obavio intervjue sa stručnjacima, organizacijama civilnog društva i djecom u pokretu.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial